Badania geotechniczne – kto może je wykonywać?

Badania geotechniczne - kto może je wykonywać?

Badania geotechniczne – kto może je wykonywać? Badania geotechniczne stanowią nieco zapomniany aspekt formalności, które trzeba załatwić jeszcze przed przystąpieniem do budowy domu. Wiedza, która na ten temat krąży, jest stosunkowo mało popularna. Istnieją jednak takie kwestie, nad którymi warto się skupić. Na czym polegają badania geologiczne? Czy każdy musi je wykonywać? Będą to pytania pomocnicze. Przede wszystkim w artykule będzie opisane kto może wykonywać analizy tego rodzaju.

Badania geotechniczne – czym w ogóle są?

Badania geotechniczne dotyczą gruntu, na którym są plany budowy pewnego obiektu. Usługi geologiczne pozwalają na uzyskanie informacji na temat warunków wodno-gruntowych. Powinniśmy je sprawdzić jeszcze przed zakupem działki, ale w praktyce nie zawsze się to udaje. Analizy wykonywane przez firmy geologiczne dotyczą typów gruntu, przekroju geologicznego (z uwzględnieniem typów w zależności od głębokości zalegania) czy warunków wód gruntowych. Efektem jest uzyskanie informacji o tym, czy można w danym miejscu wybudować dom (lub inny obiekt) czy też jest to możliwe, ale muszą być spełnione dodatkowe warunki trwałego posadowienia. Może to być np. konieczność głębszego usadowienia fundamentów lub zmiana projektu w taki sposób, żeby nie przeszkadzał zbyt plastyczny grunt.

Jak wykonywane są badania geotechniczne?

Badania geologiczne gruntu polegają na wykonaniu odwiertów geologicznych, z których pobierane są próbki. Te natomiast trafiają następnie do analizy, a rezultatem są informacje podane w poprzednim rozdziale. Warto już wcześniej wybrać miejsce na temat usadowienia budynku. Pozwoli to wykonać mniejszą ilość odwiertów geologicznych, a więc również do obniżenia kosztów. Musimy jednak posiadać jakieś informacje na temat terenu, żeby wiedzieć, które miejsce potencjalnie okaże się bezpieczne. Oczywiście specjalista na miejscu i tak w razie czego znajdzie optymalne rozwiązanie. Minimalna liczba odwiertów to 3 i w takiej sytuacji najczęściej powinny one być rozlokowane w rogach budynku. Głębokość ich wykonywania zależy w dużej mierze od miejsca usadowienia fundamentów. Im będą one dalej od powierzchni gruntu, tym głębsze również powinny być wykonywane otwory.

Kto może wykonywać badania geotechniczne?

Wykonanie badań geotechnicznych wymaga dużej wiedzy i doświadczenia. Nie jest to łatwe zadanie i dlatego wymaga pracy specjalistów. Zatrudnienie firmy geologicznej do wykonania ekspertyzy powinno wiązać się z zatrudnieniem osób, które posiadają wykształcenie związane z geologią, budownictwem lub inżynierią środowiska. Najistotniejszą kwestią jest posiadanie przez taką osobę uprawnień budowlanych. Pobranie próbek na pierwszym etapie jest istotnym aspektem całego procesu i tutaj również zdarzają się błędy. Samo jednak wykonanie pełnej dokumentacji geotechnicznej wymaga zaliczenia egzaminu państwowego. To on sprawia, że zyskuje się stosowne uprawnienia. Powinniśmy zatrudnić firmę o profesjonalnym podejściu do wykonywanej pracy. Internet daje duże możliwości weryfikacji dotychczasowych prac.

Czy zawsze muszę wykonać badania geotechniczne?

Badania geotechniczne - kto może je wykonywać?
Badania geotechniczne – kto może je wykonywać?

Wykonanie badań geotechnicznych zawsze jest wartościowe. Z prawnego punktu widzenia stopień zaawansowania analizy musi być dostosowany do kategorii geotechnicznej, do której został zakwalifikowany dany grunt z przyszłym obiektem budowlanym. Niektórzy mogą posiadać nieaktualne informacje o tym, że grunt nie musi być przebadany (lub sam czegoś podobnego nie wykonywał w przeszłości). Przed 29 kwietnia 2012 roku rzeczywiście nie było takiego wymogu prawnego. W przypadku I kategorii geotechnicznej wymagane jest otrzymanie opinii geotechnicznej. Jak wspomniano wcześniej, możemy ją uzyskać, zatrudniając firmę geologiczną, która w swoim składzie posiada geotechników o odpowiednich uprawnieniach. Sama pierwsza kategoria dotyczy głównie stosunkowo niewielkich obiektów budowlanych, które składają się z jednej lub dwóch kondygnacji. Ponadto istnieją dodatkowe ograniczenia i jeśli nie zostaną one spełnione, konieczne będzie wykonanie bardziej szczegółowych badań gruntu. Dotyczy to choćby wysokości nasypów budowlanych. Zakwalifikowanie do II kategorii geotechnicznej zmienia warunki prawne, gdyż w takiej sytuacji wymaganym dokumentem jest ilościowa i jakościowa ocena danych geotechnicznych. Dotyczy to przede wszystkim występowania gruntu, na którym usadowienie domu powodowałoby podwyższone ryzyko. III kategoria jest przyzwana w przypadku planów budowy wielokondygnacyjnych budowli, zabudowy miejskiej czy ekstremalnie trudnych warunków gruntowych.

Podsumowanie

Firmy geologiczne zatrudniają przede wszystkim geotechników, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania tego typu ekspertyz. Najlepiej jeśli egzamin jest zdawany po wcześniejszej edukacji w zakresach geologii, budownictwa czy inżynierii środowiska. Jednocześnie powinniśmy pamiętać, że po 2012 roku musimy wykonać badania geotechniczne, żeby móc dostać pozwolenie na budowę (sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana, ale mówiąc to w przybliżeniu). Prowadzi to do uzyskania dużej ilości informacji o gruncie. Odpowiednia analiza prowadzi do budowy domu, który zostanie zbudowany na solidnym gruncie.

Okna aluminiowe Szczecin
Budownictwo Usługi

Okna aluminiowe Szczecin

Rynek okien aluminiowych w Szczecinie stale rozwija się, odpowiadając na zmieniające się potrzeby klientów oraz nowe wymogi technologiczne. Okna aluminiowe, dzięki swojej trwałości, estetyce i nowoczesnym rozwiązaniom, zyskują coraz większą popularność wśród mieszkańców Szczecina. W niniejszym artykule przyjrzymy się wpływowi okien aluminiowych na efektywność energetyczną budynków w Szczecinie, nowościom przynoszonym przez rok 2024 na tym […]

Read More
Okna
Budownictwo Usługi

Okna

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się fascynującemu światu okien, które stanowią nieodłączny element naszych domów i budynków. Okna pełnią nie tylko funkcję użytkową, ale także mają duże znaczenie estetyczne, wpływając na wygląd i charakter wnętrza oraz elewacji budynku. Przyjrzymy się różnym rodzajom okien, procesowi ich produkcji oraz aktualnym trendom w dziedzinie okien, aby lepiej zrozumieć, jak […]

Read More
Kostka brukowa Szczecin cena
Budownictwo

Kostka brukowa Szczecin cena

Kostka brukowa to nie tylko praktyczne rozwiązanie dla naszych podjazdów czy tarasów – to również sztuka, która nadaje charakter naszym przestrzeniom. Szczecin, z bogactwem swojej historii i pięknem architektonicznym, inspiruje do stworzenia estetycznych aranżacji z użyciem kostki brukowej. Przyjrzyjmy się temu, jak kształtuje się cena kostki brukowej w Szczecinie, jakie trendy obowiązują i jak możemy […]

Read More