Jak wziąć rozwód?

Jak wziąć rozwód?

Jak wziąć rozwód? Podjęcie decyzji o rozwodzie nie jest łatwe, jednak czasem jest to jedyne rozsądne rozwiązanie. Według prawa rozwód może być udzielony małżonkom, pomiędzy którymi doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Jeżeli związku nie da się już uratować, jeden z małżonków może wystąpić o rozwód. Co jest potrzebne do złożenia pozwu? Jak wygląda postępowanie sądowe? Należy pamiętać, że zawsze możemy skorzystać z mediacji rozwodowych gutowski-mediator.pl.

Czym jest rozwód i kiedy można go otrzymać?

Rozwód to jeden z trzech zgodnych z prawem sposobów na zakończenie małżeństwa. Informacje o tym, czym jest rozwód, kiedy można go otrzymać i jak przebiega proces rozwodowy, można znaleźć w Kodeksie Rodzinnym. Zgodnie ze znajdującymi się tam przepisami, każdy z małżonków może wystąpić o rozwód, jeżeli pomiędzy parą ludzi nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że pomiędzy małżonkami musi dość do zerwania więzi w trzech ważnych sferach życia – duchowej, fizycznej i ekonomicznej. Aby sąd mógł orzec rozwód, muszą wystąpić wszystkie z powyższych przesłanek. Warto pamiętać, że sędzia nie może orzec rozwodu, jeżeli między małżonkami doszło jedynie do rozkładu pożycia lub jeżeli sąd stwierdzi, że wskutek rozwodu mogą ucierpieć małoletnie dzieci. Co trzeba zrobić, żeby otrzymać rozwód, jeżeli wszystkie przesłanki są spełnione?

Podjęcie decyzji o rozwodzie i sporządzenie pozwu

adwokat ToruńPierwszą rzeczą przed podaniem wniosku o rozwód powinno być powtórne przemyślenie swojej decyzji, ponieważ podobnie jak zawarcie małżeństwa rozwód to bardzo poważna decyzja, która wiąże się z licznymi konsekwencjami. Jeżeli decyzja o rozwodzie jest ostateczna i nie ma przesłanek pozwalających stwierdzić, że małżeństwo można w jakiś sposób uratować, można przystąpić do sporządzenia pozwu rozwodowego. W tym celu warto skorzystać z pomocy specjalisty, który przygotuje odpowiednie dokumenty i wyśle je do sądu. Może nim być np. prawnik od rozwodów . Alternatywnym rozwiązaniem może być skorzystanie z gotowych wzorów dokumentów, które są dostępne w internecie. Pozew o rozwód sporządza się pisemnie i składa do wydziału cywilnego sądu okręgowego. Pozew napisany przez adwokata rozwodowego Karolinę Seidel można złożyć w biurze podawczym sądu lub wysłać do sądu pocztą (najlepiej listem poleconym), aby mieć potwierdzenie nadania. Pozew powinien zawierać dokładne informacje o obu stronach postępowania (m.in. imię i nazwisko, adres i numer PESEL), dane pełnomocnika (jeżeli korzysta się z jego usług) oraz informacja, czy wnosimy o rozwód z orzeczeniem winy lub bez orzekania o winie. Poza tym do sądu trzeba również dostarczyć informacje o ewentualnych świadkach oraz uzasadnienie pozwu o rozwód. Aby pozew mógł być rozpatrzony, trzeba również zapłacić opłatę sądową.

Dowody w sprawie rozwodowej

alimenty WrocławPostępowanie rozwodowe jest długotrwałe oraz skomplikowane pod względem dowodowym. Dowody w sprawie rozwodowej służyć mają przy tym wykazaniu również innych okoliczności podnoszonych przez strony. Zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego dowodami są fakty mające istotne znaczenie dla sprawy. Decyzja sędziego w dużym stopniu zależy od właśnie od nich, czyli np. wyroki, obdukcji, wydruki treści rozmów, smsów, korespondencja mailowa, nagrania, notatki policji, zestawienia kosztów itd. W chodzie postępowania sądowego, poza decyzją o przyznaniu rozwodu, sędzia decyduje również o innych istotnych kwestiach. Są to np. orzeczenie winy, przyznanie praw do dzieci i wyznaczenie (lub nie) alimentów dla jednej ze stron. Dowody to jeden z najważniejszych elementów pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie. W zebraniu i przygotowaniu dowodów może pomóc kancelaria od rozwodów .

Opłata sądowa

adwokat medyczny WarszawaAby pozew o rozwód mógł być rozpatrzony, trzeba zapłacić opłatę sądową. Ogólne koszty sprawy w sądzie mogą wynieść nawet kilka tysięcy złotych. Opłata sądowa przy złożeniu pozwu nie jest jednak pełną kwotą i wynosi z reguły 500-700 złotych. Potwierdzenie wpłaty trzeba dodać do dwóch egzemplarzy pozwu. Wpłatą na odpowiednie konto może zająć się współpracująca z nami kancelaria prawnicza od rozwodów. Jeżeli jednak wniosek składamy samodzielnie, numer konta można znaleźć na stronie internetowej sądu. W niektórych przypadkach płacenie kosztów sądowych nie jest obowiązkowe. W takiej sytuacji trzeba jednak złożyć inny wniosek, a mianowicie „o zwolnienie z kosztów sądowych”. Złożenie takiego wniosku przedłuża jednak rozpatrzenie pozwu o rozwód.

Rozprawa sądowa

Po złożeniu pozwu o rozwód i zadbaniu o wszystkie formalności trzeba doczekać się pierwszej rozprawy. O dacie i godzinie przeprowadzenia pierwszej rozprawy obie strony sąd powiadamia pocztą. Jeżeli obie strony zgadzają się na rozwód, sędzia może się ograniczyć do przesłuchania jedynie powoda oraz pozwanego. Jeżeli jednak rozwodzi się małżeństwo z dziećmi, sędzia z pewnością będzie chciał zadać im kilak pytań. Jeśli jedna ze stron nie zgadza się na rozwód, konieczne jest przeprowadzenie dłuższego postępowania dowodowego oraz przesłuchanie świadków obu stron. Sąd orzeka rozwód bądź odrzuca pozew po przeprowadzeniu pełnego postępowania dowodowego. W szybszym rozpatrzeniu sprawy mogą pomóc adwokaci od rozwodów.

Czym jest upadłość konsumencka oraz ile kosztuje upadłość konsumencka forum?
Prawo

Czym jest upadłość konsumencka oraz ile kosztuje upadłość konsumencka forum?

Czym jest upadłość konsumencka oraz ile kosztuje upadłość konsumencka forum? Według aktualnych danych Ministerstwa Sprawiedliwości ponad dwa miliony Polaków zmaga się z długami przeterminowanymi. Przepisy znowelizowane znacznie pomagają zmienić tę sytuację oraz pomagają w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Wiele osób zastanawia się nad kwestią ile kosztuje upadłość konsumencka forum? Tematem tym, również się zajmiemy. Definicja upadłości […]

Read More
Prawo karne i wszystko, co powinniśmy o nim wiedzieć
Prawo Usługi

Prawo karne i wszystko, co powinniśmy o nim wiedzieć

Prawo karne i wszystko, co powinniśmy o nim wiedzieć: nie od dziś istnieje przekonanie, że nieznajomość prawa zwalnia nas z jego przestrzegania. Choć każdy z nas wie, że tak nie jest, wiele osób wciąż nie zastanawia się nad tym, co robi i nie weryfikuje tego, czy jest to zgodne z literą. Prawo karne jest tymczasem […]

Read More
Czym zajmują się specjaliści od prawa medycznego?
Usługi Prawo

Czym zajmują się specjaliści od prawa medycznego?

Czym zajmują się specjaliści od prawa medycznego? Rozwój medycyny, a wraz z nim pojawienie się nowych metod diagnostycznych, terapii czy całkiem do niedawna nieznanych dyscyplin, takich jak transplantacja, inżynieria genetyczna czy sztuczna prokreacja postawił współczesnych lekarzy oraz pacjentów przed problemami, o których nie sposób było myśleć jeszcze kilkanaście lat temu. W związku z tym lekarz […]

Read More