Czym jest upadłość konsumencka oraz ile kosztuje upadłość konsumencka forum?

Czym jest upadłość konsumencka oraz ile kosztuje upadłość konsumencka forum?

Czym jest upadłość konsumencka oraz ile kosztuje upadłość konsumencka forum? Według aktualnych danych Ministerstwa Sprawiedliwości ponad dwa miliony Polaków zmaga się z długami przeterminowanymi. Przepisy znowelizowane znacznie pomagają zmienić tę sytuację oraz pomagają w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Wiele osób zastanawia się nad kwestią ile kosztuje upadłość konsumencka forum? Tematem tym, również się zajmiemy.

Definicja upadłości konsumenckiej

Zanim przejdziemy do tematu ile kosztuje upadłość konsumencka forum, powinniśmy zająć się definicją samego pojęcia upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym, które doprowadzić ma do częściowego czy też do pełnego oddłużenia danej osoby, ale jednocześnie do zaspokojenia najpełniejszego wierzycieli z majątku posiadanego przez dłużnika. Możemy wnioskować o upadłość konsumencką, jeśli nie jesteśmy w stanie spłacić wierzycieli, na przykład z powodu choroby czy też utraty pracy, a nasze dochody nie są wystarczające do pokrycia zobowiązań narosłych.

Sprawdź również:

Skoro już wiemy czym w ogóle jest upadłość konsumencka, to przejdźmy do tematu ile kosztuje upadłość konsumencka forum? Wszystkie informacje oczywiście można znaleźć w sieci. Tak naprawdę ile kosztuje upadłość konsumencka forum jest tematem niezwykle często wpisywanym w wyszukiwarkę. przybliżmy go sobie. Przede wszystkim musimy wnieść opłatę sądową. Jest to opłata od wniosku ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Obecnie wynosi trzydzieści złotych. Jeśli zaś chodzi o koszty postępowania prowadzonego bezpośrednio po ogłoszeniu konsumenckiej upadłości, to wysokość ich jest uzależniona między innymi od czasu trwania postępowania, samego zakresu czynności oraz przyznanego syndykowi stosownego wynagrodzenia. Nie możemy zapominać o wynagrodzenia syndyka. Jego wysokość na chwilę obecną może wynosić do jednej czwartek do dwukrotności miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia w samym sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwartale czwartym poprzedniego roku. Poza tym celem obniżenia wszelkich kosztów postępowania, zwolnione zostały od opłat wszelkiego rodzaju w Monitorze Sądowym oraz Gospodarczym, których wymagają przepisy w toku konsumenckiej upadłości.

Średnie koszty postępowania konsumenckiego

Czym jest upadłość konsumencka oraz ile kosztuje upadłość konsumencka forum?
Czym jest upadłość konsumencka oraz ile kosztuje upadłość konsumencka forum?

W praktyce samej w sobie koszt średni postępowania upadłościowego konsumenckiego oscyluje w granicach pomiędzy 3000 do 5000 złotych. Musimy przy tym zaznaczyć, że dłużnik wcale nie musi dysponować takimi środkami, aby złożyć móc wniosek o ogłoszenie konsumenckiej upadłości. Może nawet w ogóle nie posiadać żadnego majątku. W przypadku, gdy sam majątek dłużnika nie wystarczy nam na pokrycie kosztów postępowania czy też brak jej funduszy płynnych na pokrycie ich, te koszty pokrywa tymczasowo oczywiście Skarb Państwa. Natomiast syndyk zwraca Skarbowi Państwa wszelkie pokryte koszty w sposób niezwłoczny wpływie do masy upadłości, pozwalających środków na to. W przypadku gdy do tak zwanej masy upadłości nie wpłyną środki, które pozwalają na zwrot bezpośrednio Skarbowi Państwa pokrytych wszelkich środków postępowania, do zwrotu ich w pełnej wysokości będzie zobowiązany upadły w ramach planu spłaty wszelkich wierzycieli. Jeśli z kolei sąd umorzy konsumentowi upadłemu jego zobowiązania bez żadnego ustalenia planu spłaty wierzycieli zostaną umorzone także koszty postępowania upadłościowego pokryte przez Skarb Państwa. Pamiętajmy także, że umorzenie konsumentowi upadłemu jego zobowiązań bez ustalenia planu spłaty danemu wierzycielowi może mieć miejsce, gdy sytuacja osobista konsumenta w sposób oczywisty wskazuje, że nie byłby zdolny do dokonania spłat jakichkolwiek w tamach samego planu spłaty.

Złożenie wniosku

Wniosek oczywiście możemy złożyć w pełni samodzielnie. Oczywiście gdy w papierkowych sprawach nie czujemy się zbyt dobrze, to powinniśmy skierować się do profesjonalisty. Są firmy, które pomogą przejść nam przez ten proces oraz wyjaśnią wszystkie najbardziej skomplikowane oraz zagmatwane kwestie. Warto z takiej pomocy skorzystać. Wówczas mamy pewność, że wszystkie dokumenty zostały odpowiednio wypełnione oraz złożone. W takiej sytuacji nie pozostanie nam już nic innego, jak tylko oczekiwać wiadomości zwrotnej. Na pocieszenie dodajmy, że wiadomość zwrotna dochodzi najczęściej po kilku tygodniach. Gdyby coś w procesie zostało wykonane błędnie, to również stosowna instytucja będzie się z nami kontaktowała.

Upadłość konsumencka dla wielu osób jest niczym ostatnia deska ratunku. Po pierwsze pomoże nam wyjść z długów, a po drugie pozwoli żyć normalnie. Dlaczego mielibyśmy z takiej ciekawe i wartościowej opcji nie skorzystać? Bylibyśmy nieodpowiedzialni. Naprawdę warto pokusić się o to rozwiązanie. Dzięki temu będziemy naprawdę już uratowani. Zapamiętajmy to dokładnie. Jest to świetna szansa, która została stworzona po to, aby korzystać w niej w sytuacjach niewypłacalności. Niestety problem ten dotyczy coraz większej liczy ludzi. Wystarczy, że przyjrzymy się nieco bliżej przeprowadzanym badaniom na ten temat.

Marketing prawników 
Marketing i reklama Prawo Usługi

Marketing prawników 

Marketing prawników stanowi kluczowy element w budowaniu pozycji zawodowej i zdobywaniu klientów w branży prawniczej. Odpowiednio zaplanowane i przemyślane działania marketingowe mogą znacząco wpłynąć na sukces zawodowy adwokatów, radców prawnych oraz innych praktyków prawa. W erze cyfrowej, gdzie konkurencja na rynku usług prawniczych jest ogromna, wykorzystanie nowoczesnych narzędzi marketingowych jest nie tylko przywilejem, ale przede […]

Read More
Prawnik rozwody Warszawa
Prawo

Prawnik rozwody Warszawa

Życie często obdarza nas różnymi wyzwaniami, a jednym z nich może być rozwód. To proces, który zawsze niesie ze sobą mnóstwo emocji, pytania i niepewności. Kiedy znajdujesz się w takiej sytuacji, konieczne jest poszukiwanie pomocy, a tutaj z pomocą przychodzi prawnik rozwody Warszawa. W tym artykule dowiesz się, dlaczego warto skorzystać z usług doświadczonego prawnika […]

Read More
Co to prawo karne
Prawo Usługi

Co to prawo karne

Co to prawo karne: Prawo karne, to dziedzina prawa, która od wieków budzi wiele emocji i zainteresowań. Bez wątpienia jest to jeden z filarów każdego systemu prawno-sądowego na świecie. Jednakże nie zawsze jesteśmy w pełni świadomi, czym tak naprawdę jest prawo karne, do czego się odnosi i jakie przewinienia pod nie podlegają. Prawo karne czego […]

Read More